POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności TRAVELCOMFORT Joanna Pługowska

§1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest TRAVELCOMFORT Joanna  Pługowska  z siedzibą przy ul. Jadwigi 9, 80-209 Chwaszczyno, NIP:589-17-21-39, REGON:220876199.
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej oraz w mailach i telefonicznie, są  traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2 Administrator Danych

1. TRAVELCOMFORT Joanna Pługowska  jest administratorem danych swoich Klientów i Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Klient/Użytkownik wypełni formularz ze strony internetowej lub formularz wysłany przez TRAVELCOMFORT drogą  mailową lub przyśle dane mailem lub sms-em i Klient/Użytkownik dostarczy ten formularz do TRAVELCOMFORT, to TRAVELCOMFORT przetwarza dane Klienta/Użytkownik takie jak:

a)    Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia Użytkownik proszony jest o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać mu ofertę, potwierdzenie zamówienia oraz w celu możliwości kontaktu z Użytkownikiem
b)    Adres zamieszkania – jest potrzebny do Ubezpieczenia
c)    Data urodzenia – jest potrzebna do Ubezpieczenia
d)    Numer telefonu – zbierany w celu potwierdzenia dostępności pojazdu oraz kontaktu z Klientem lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak dostępności pojazdów lub terminów
e)    Adres e-mail – poprzez e-mail TRAVELCOMFORT wysyła potwierdzenie zamówienia oraz kontaktuje się z Klientem, celem omówienia szczegółów związanych z realizacją zamówienia
f)    Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
g)    Cookies – Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Więcej szczegółów w Polityce Cookies dostępnej na stronie travelcomfort.pl

2. Podanie tych danych:
a) jest konieczne – celem zawarcia Umowy lub składając zapytanie ofertowe drogą e-mail lub telefonicznie
b) jest dobrowolne – w przypadku rejestracji w Bazie Klientów TRAVELCOMFORT przechowuje te dane w bazie, aby ułatwić Użytkownikom/Klientom w przyszłości korzystanie ze swoich usług, zapoznanie się z nowymi usługami i późniejszym kontaktem.

3. Administrator informuje, że Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Użytkownika usług.

4. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą.

5. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny Dla celów  realizacji Usługi oraz innych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

6. Każdy Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez TRAVELCOMFORT jako administratora ma prawo dostępu do tych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@travelcomfort.pl

8. TRAVELCOMFORT zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują TRAVELCOMFORT do retencji danych.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. TRAVELCOMFORT nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz podmiotom posiadającym prawnie uzasadnione interesy realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią Usług celem podpisania Umowy między stronami (tj. Towarzystwa Ubezpieczeniowe, przewodnicy, biuro rachunkowe, biura podróży i inne podmioty współpracujące z TRAVELCOMFORT).

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez TRAVELCOMFORT albo przetwarzający, z którymi TRAVELCOMFORT ściśle współpracuje).

12. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

§ 3 Pliki Cookies

1.    Witryna www.travelcomfort.pl używa Cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc  korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2.    Więcej informacji na temat zbierania i gromadzenia plików cookies przez Serwis, znajduje się w Polityce Cookies dostępnej na stronie www.travelcomfort.pl.

TRAVELCOMFORT
Joanna Pługowska
80-209 Chwaszczyno, ul. Jadwigi 9
NIP: 589 179 21 39

Nr konta w ING Bank:
49 1050 1764 1000 0090 7824 6536

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Biuro Obsługi Klienta
(czynne pn-pt godz. 8:00-16:00)
80-299 Gdańsk-Osowa
ul. Kielnieńska 178
tel. /fax: (+48) 58 551 45 44
email: biuro@travelcomfort.pl

Paweł Pługowski: (+48) 502 995 951 - przewozy
Joanna Pługowska: (+48) 501 802 345 - wycieczki